VA a KW Calcolatrice

  Enter volt-amps: VA  
  Enter power factor:    
       
  Result in kilowatts: kW  

VOLT-AMPS (VA) a Formula della Kilowatts (KW):

p (kw) = s (VA) × pf / 1000

VA a KW Calcolatrice