Amplicatore per Volt Calculator

  Select calculation:    
  amps: A  
  watts: W  
         
       
  Result in volts: V  

Amp per Volts Formula

v (v) = p (w) / i < / I> (A)

v (v) = i (a) × r ( Ω)

Ad esempio, gli amplificatori per volt con watt, quando amplificatori = 10 A, watt = 20 w, risultato in volt = p (w) / I (A) = 20/10 = 2 V. Ampli per Volt con Ohms, quando amplificatori = 10 A, watt = 20 Ω, risultato in volt = I (A) × R (Ω) = 20 × 10 = 200 V.

Amplicatore per Volt Calculator